Kárpátalja kataszteri térképei - Кадастрові карти Закарпаття

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi részlegében őrzött, 1856 után készült kataszteri térképek Bereg, Ugocsa, Ung, részben Máramaros vármegyék egykori állapotának kutatásához nyújtanak segítséget. A teljes Habsburg Birodalom területén egységes elvek és térképészeti technológiák alkalmazásával készültek el a részletes (1:2.880 léptékű) kataszteri térképek. A digitális formában megjelentetett térképek új dimenziókat nyitnak a kutatóknak, mert lehetővé válik a falumozaikok és a teljes megyemozaik egyetlen térképként való gyors megjelenítése, nagyítása, kicsinyítése. A georeferált térképek alkalmasak további térinformatikai összehasonlító vizsgálatok elvégzésére, a jelenkori térkép és kataszteri térkép ábrázolásainak összevetésére.

A több, mint 8000 kataszteri térkép digitalizálása Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával, Budapest Főváros Önkormányzata közreműködésével és Budapest Főváros Levéltára szakmai segítségével valósult meg 2014-ben.

Виготовлені після 1856 року кадастрові карти, що зберігаються у Державного архіву Закарпатської області, м. Берегово, надають допомогу у дослідженні колишнього стану Березької, Угочанської, Ужанської та частково Марамороської жуп. Докладні (у масштабі 1:2880) кадастрові карти виготовлялися на території всієї Габзбурзької імперії на основі єдиних принципів і картографічних технологій. Опубліковані оцифровані документи відкривають для дослідників нові простори, оскільки стає можливим швидке відображення, збільшення, зменшення мозаїк сіл і мозаїк цілої жупи, як єдиної карти. Геореферовані карти дають можливість проводити подальші територіально - інформативні порівняльні аналізи, зіставляти покази сучасних і кадастрових карт.

Оцифрування понад 8000 кадастрових карт здійснено у 2014 році за сприянням Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, при допомозі самоврядування м. Будапешт та завдяки практичної участі Будапештського столичного архіву.