Klishar [Albania] - Historical maps

Glishar, Kishar, Klishar, Klishari, Mishar

Maps

Thematic maps