Geonames - Latvia

Abaine Abaine Abava Abava Abavas pagasts Abavnieki Ābeles Ābelītes Ābeļu pagasts Ābermaņi Abgunste Abiteļu Ezers Āboltiņi Abragciems Ābraglīkums Abricki Abriņas Abrupe Abuls Abze Adamova Adamova Adamovas Ezers Ādams Ādaži Ādažu novads Ādažu Novads Aderkaši Admiņani Ādmiņu Dīķis Ādmiņu Ezers Aduliena Adzes Adziuni Aga Aģe Āgenskalns Āģēre Aģes Ezers Aģes Purvs Aglona Aglonas Novads Aglonas pagasts Aglonas Stacija Aičas dzirnavu ezers Aijaži Aijažu Ezers Ainaži Ainaži Ainažu pagasts Aiša Aistere Aiviekste Aiviekstes pagasts Aizdzire Aizezere Aizkalne Aizkalnes pagasts Aizkārkle Aizklaņi Aizkraukle Aizkraukle Aizkraukles novads Aizkraukles pagasts Aizkraukles Purvs Aizkuja Aizpure Aizpuri Aizpurve Aizpurve Aizpurvi Aizpute Aizpute Aizputes Novads Aizputes pagasts Aizstrautnieki Aizupe Aizupe Aizupes Aizupes Aizupes Aizupīši Aizvīķi Akācijas Akacis Akaši Akaviņa Akenstaka Aklaisciems Aklais Ezers Aklais Ezers Aklais Purvs Aklais Purvs Aklezers Akmenāji Akmeņdziras Akmene Akmene Akmeņi Akmeņradziņu Ezers Akmeņrags Akmeņrūči Akmensrags Akmiņkroga Purvs Aknīste Aknīste Aknīstes Novads Aknīstes pagasts Akselu Mežs Aksenovas Ezers Alanda Ālande Alauksta Ezers Ālave Ālave Aldaunīca Alderi Alejas Aleksandropole Aleksandrova Alinānu Tīrelis Alksnājciems Allaži Allaži Allaži Mežs Allažmuiža Allažu pagasts Almāle Alodzene Aloja Aloja Alojas Novads Alojas pagasts Alokste Alši Alsunga Alsungas novads Alsungas Novads Alsupe Alsviķi Alsviķu pagasts Alūksne Alūksne Alūksne Alūksnes Ezers Alūksnes Novads Alūksnīte Alunāni Alžāni Alženova Amalijasmuiža Amata Amata Amatas Novads Amatas pagasts Amatas Skola Ambeļi Ambeļu pagasts Amele Amjūdze Amula Ancāni Ance Ancene Ances pagasts Ančipova Ancīšu Dīķi Ančkini Ancveriņi Viens Andiņi Andiņi Andinova Andrāni Andreja Sala Andrejosta Andrejsala Andri Andrupe Andrupene Andrupenes pagasts Andžāni Andzeļi Andzeļu pagasts Andzēni Āne Anna Annapole Annas Annas Annas Annas Annasbirzs Annasmuiža Annasmuiža Annas pagasts Annenieki Annenieku pagasts Anspoki Anspoki Antakole